תנאי שימוש באתר | Meet in Place

תנאי שימוש באתר

​ברוכים הבאים לאתר meet in place ("האתר"). אתר זה נועד לביצוע הזמנות אשר עומדות בכול תנאי ההסכם המפורטים להלן ("הזמנה לגיטימית") ולשום מטרה אחרת. המונחים "אנחנו", "אותנו", "שלנו", "החברה" ו-"meet in place" מתייחסים לחברת פגישות וקפה בע"מ, ח.פ 515477743 (להלן: "meet in place"), רוטשילד 8, ת"א, ישראל 6688111, ו/ או כל חברות הבת והגופים הקשורים אליה העוסקים בשירותי השכרת משרדים ו/או מי מטעמם. המונחים "אתה" או "לקוח" (ופניות אחרות בגוף שני) מתייחסים ללקוח המבקר באתר האינטרנט ו/ או מבצע הזמנה באמצעותנו באתר זה, או באמצעות סוכני שירות הלקוחות שלנו.

אתר זה מוצע לך בתנאי שתסכים ללא שינוי לכל התנאים, התניות וההודעות המפורטים להלן (שיכונו ביחד "ההסכם"). על ידי גישה לאתר זה או שימוש בו בכל דרך, אתה מסכים להיות מחויב בהסכם זה. תניות ותנאים נוספים עשויים לחול בעת שהנך מזמין מוצרים או שירותים ספציפיים, הנך מסכים להיות מחויב גם בתניות ותנאים נוספים אלה.

מסמך זה כתוב בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.

אנא קרא את ההסכם בקפידה. אם אינך מקבל את כל התניות והתנאים שבו, אנא אל תשתמש באתר זה. הקפד לחזור לדף זה מעת לעת כדי לסקור את הגרסה העדכנית ביותר של ההסכם. אנו שומרים על זכותנו לשנות או לתקן בדרך אחרת את ההסכם, בכל עת, לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, והמשך גלישתך באתר זה או המשך השימוש בו, מעיד על כך שקיבלת על עצמך את ההסכם המעודכן או המתוקן.

כתנאי לשימוש שלך באתר זה, הנך מתחייב לתנאים הבאים:

  • הנך בן 18 שנים ומעלה
  • הנך בעל סמכות חוקית ליצירת התחייבות משפטית מחייבת
  • תשתמש באתר בהתאם להסכם זה
  • תשתמש באתר זה רק כדי לבצע הזמנות לגיטימיות עבורך או עבור אדם אחר או אחרים שעבורם הנך מורשה כדין לפעול
  • תיידע את אותם אחרים כאמור בדבר התניות והתנאים החלים על ההזמנות שעשית מטעמם, ובכלל זה כל הכללים והמגבלות החלים עליהם
  • כל המידע שסיפקת באתר זה הנו נכון, מדויק, עדכני ושלם. בהתאם לכך, ידוע לך שתישא באחריות לכל התשלומים המגיעים לנו בגין הזמנות שבוצעו על ידך או על ידי אדם אחר תוך שימוש בפרטי הכניסה שלך לחשבון, מרגע שנדרוש תשלום.

רק אדם בעל כרטיס אשראי בר תוקף ו/או קוד עסקי שהונפק ע"י החברה רשאי לרכוש מוצרים ושירותים באמצעות אתר זה. בנוסף, תנאי מוקדם לאישור של כל עסקה הינו קבלת אישור חברת האשראי לעסקה. כאמור, אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו, למנוע מאדם כלשהו גלישה באתר זה וקבלת השירותים שאנו מציעים, וזאת בכל עת ומכל סיבה שהיא, לרבות, אך לא רק, בגין הפרה של הסכם זה.תנאים ותניות של אתר אינטרנט זה.

כללי

אתר זה הוא בבעלות meet in place ומופעל על ידה.

תנאים אלה, חלים על כל השירותים באופן ישיר או עקיף אשר זמינים אונליין, דרך אמצעי נייד, באמצעות אימייל או טלפון. באמצעות גישה, דפדוף ושימוש באתר האינטרנט שלנו או כל אפליקציה אחרת שלנו דרך פלטפורמה כלשהי (שלהלן ייקרא "אתר האינטרנט") ו/או באמצעות השלמת הזמנה, אתם מאשרים ומסכימים שקראתם, הבנתם והסכמתם לתנאים המפורטים להלן (לרבות הצהרת הפרטיות).

הגנה על נתונים

במידע אישי כלשהו שאתה מספק לנו בעת שימושך באתר זה, ייעשה שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.

שינויים

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע עדכונים במידע, בשירותים, במוצרים ובחומרים אחרים המופיעים באתר זה, בכל עת וללא התראה מוקדמת. כמו כן, הננו רשאים לשנות הסכם זה בכל עת, ושינוי כאמור ייכנס לתוקף מיד עם פרסום התניות והתנאים המתוקנים באתר זה. בהתאם לכך, המשך גלישתך באתר זה או המשך השימוש בו, מעיד על כך שקיבלת על עצמך את התניות והתנאים המעודכנים.

הסכם ממצה

הסכם זה וכל יתר ההודעות המשפטיות, תניות ותנאי השימוש, סוגי מדיניות והנחיות שלנו שבאתר זה או המקושרים להסכם זה, מהווים הסכם ממצה בינך לבינינו, בנוגע לשימוש שלך באתר זה. הסכם זה גובר על כל ההבנות או ההסכמים (בין אם בעל פה או בכתב), תביעות, מצגים, והבנות של הצדדים בקשר לנושא ההסכם.

קישורים לאתרים אחרים

אתר זה עשוי לכלול קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. איננו אחראים למידע, לחומר, למוצרים או לשירותים הכלולים או הנגישים דרך אתרים אלו. הגלישה והשימוש שלך באתרים אלה מתבצע על אחריותך בלבד.

היעדר אחריות והגבלת חבות

גישתך לתוכנה ולחומרים אחרים והשימוש בהם באתר זה או באמצעותו, הנם על אחריותך בלבד. אין אנו נושאים באחריות כלשהי לגבי מהימנותה, יציבותה או ניקיונה מוירוסים של תוכנה כאמור.

אנו תומכים בדפדפנים מתקדמים בלבד ואיננו תומכים בדפדפנים ישנים העלולים לשבש את הנראות באתר.

בעת הגלישה באתר יש לגלוש עם דפדפן מתקדם מהשנתיים האחרונות לקבלת חוויה מיטבית ולנראות מותאמת ואופטימלית בתהליך הרכישה.

אם בחרתם להמשיך ולרכוש באמצעות דפדפן ישן, אנחנו ממליצים לוודא כי התקבל אישור הזמנה לאחר סיום ביצוע הפעולה.

meet in place לא תישא בכל אחריות בגין נזקים ישירים, מיוחדים, עקיפים, אקראיים, תוצאתיים (לרבות, בין היתר, אובדן רווחים או הכנסות), עונשיים, לדוגמה, נזקים מכל סוג שהוא לרבות אך לא רק נזקים הכפופים לתרופות מן היושר או צווי מניעה (בין אם מבוססים על הפרת חוזה, עוולה, רשלנות, אחריות מוחלטת או אחרת) הנובעים מתוך:

(i) גישה, לאתר זה או שימוש בו, או עיכוב או חוסר יכולת להשתמש באתר, או כל מידע הכלול באתר זה, או;

(ii) זמינות או שימושיות של מוצרים ושירותים, אלא אם כן הנזקים נובעים אך ורק מרשלנות בלעדית שלנו ומתייחסים רק להוצאות שנגרמו בפועל על ידך, ורק עד לגובה הערך המרבי של השירותים שנרכשו על ידך בפועל.

זכויות קנייניות

כל סימני המסחר, זכויות יוצרים, זכויות מאגרי נתונים וזכויות קניין רוחני אחרות בחומרים שבאתר זה (כמו גם הארגון והפריסה של אתר זה) יחד עם קוד התוכנות הבסיסיות, הם במישרין בבעלותנו או בבעלות ספקים שלנו. אינך רשאי להעתיק, לשנות, לתקן, לפרסם, לשדר, להפיץ, למכור או להעביר כל חומר באתר זה; ו/או את קוד התוכנה הבסיסית בין אם במלואו ובין אם בחלקו ללא קבלת אישור מראש ובכתב שלנו. עם זאת, את תוכנו של אתר זה ניתן להוריד, להדפיס או להעתיק לשימוש אישי שלך שאיננו שימוש מסחרי.

ביטול הזמנה על ידי המשתמש

החזר כספי - ניתן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 7 ימים לפחות לפני מועד תחילת השירות

במקרה של שינוי/ביטול הלקוח יקבל קרדיט לשימוש עבור פגישות עתידיות לפי הפירוט הבא: 

עד 7 ימים לפני מועד הפגישה - 100% קרדיט
1-7 ימים לפני מועד הפגישה - 75% קרדיט 
6-24 שעות לפני מועד הפגישה 50% קרדיט 
פחות מ6 שעות לפני מועד הפגישה - ללא קרדיט

שימוש מקובל

הנך רשאי להשתמש באתר זה אך ורק בהתאם להוראות ותניות הסכם זה, ובכל מקרה, למטרות חוקיות וראויות בלבד, העולות בקנה אחד עם כל החוקים, התקנות ונוהגים המקובלים במדינת ישראל ובכל סמכות שיפוט אחרת שממנה הנך גולש לאתר זה. 
בפרט, הנך מתחייב לא להשחית, לשנות או להפריע ל"מראה והתחושה" (look and feel) שבחזית אתר אינטרנט זה או לקוד התוכנה הבסיסית; לא לבצע כל פעולה המטילה עומס גדול באופן בלתי סביר או בלתי פרופורציונלי על אתר זה או על התשתית הקשורה אליו; לא לקבל או לנסות לקבל גישה בלתי מורשית, באמצעים כלשהם, לכל הרשתות שלנו או לרשת כלשהי מתוכן.

מבלי לפגוע בכל זכות מהזכויות האחרות שלנו (בין אם מכוח דין או זכויות אחרת) אנו שומרים לעצמנו את הזכות: לבטל את ההזמנות שלך ללא פניה אליך; ו/ או לשלול ממך גישה לאתר זה אם אנו סבורים (לפי שיקול דעתנו המוחלט) כי הפרת תנאי כלשהו מתוך תנאים ותניות אלה.

מדיניות אספקת חדרים

  • קבלת החדר תהה בהתאם לשעה אשר הוזמנה במסגרת ההזמנה.
  • פינוי החדר יתבצע בדיוק בשעת הסיום בהתאם להזמנה המקורית. בגין אי עמידה בשעת הפינוי יחויב המזמין בחיוב של 2 שעות נוספות.
  • ניתן להזמין חדר עד שעה לפני מועד קיום הפגישה.

יצירת קשר

את תקנון האתר ניתן למצוא במשרדי החברה בכתובת: רוטשילד 8, קומה 2, תל אביב.

ניתן ליצור קשר עם החברה באמצעות מייל info@meetinplace.com, טלפון: 050-2525235